วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีจูนช่องความถี่ดาวเทียม

วิธีจูนช่องความถี่ดาวเทียม
                
ก่อนการจูนช่องดาวเทียม แต่ละช่องท่านลูกค้าจะต้องทราบค่า transponder ของแต่ละช่องก่อน
               
ตัวอย่างเช่น ค่า transponder ช่อง 7 , frequency = 03764 , Symbolrate = 05900 , Polarity = Hor

ค่าความถี่ ล่าสุดของช่อง 3,5,7,9,NBT,TPBSวันที่ 1มิถุนายน2010
ช่อง3      แนว VER , Freq = 3803 , SR.4551
ช่อง5      แนว VER , Freq = 3906  , SR.6250
ช่อง7      แนว VER , Freq = 3764  , SR.5900
ช่อง9      แนว HOR , Freq = 3520  , SR.15625
NBT       แนว VER , Freq = 4122  , SR.4688
TPBS     แนว VER , Freq = 3986  , SR.4815
 
          

ตารางความถี่ คลิกได้ที่    www.psisat.com

วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ RECEIVER SSTAR ECO ( PSI )


1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข 1234


2.เลือก Transponder Setting แล้วกดปุ่ม OK


3.เลือก Add Transponder แล้วกดปุ่ม OK


4. ที่ Add Transponder
    
จะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์3ค่า    1. Frequency   = ? เช่น 03764    2. Symbol       = ? เช่น 05900    3. Polarization = ? เช่น HOR(ใส่ค่าให้ตรงเลือก OK แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง)


การ SEARCHING สัญญาณ


ช่องที่ จูนไว้จะ display ขึ้นมา
 กดปุ่ม EXIT เพื่อ SAVE

การย้ายช่อง1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข1234
2.เลือกProgramm Edit กดOK
3.เลือกmove กดOK กดลูกศรขึ้น-ลง
เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดok

วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ RECEIVER PR105 MKii ( PSI )


1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข 0000


2.เลือก installation

3.เลือก Add Transponder แล้วกดปุ่มOK


4. ที่ Add Transponder
    จะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า    1. Frequency   = ? เช่น 03764    2. Symbol       = ? เช่น 05900    3. Polarization = ? เช่น HOR(ใส่ค่าให้ตรงเลือก OK แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง)


การ SEARCHING สัญญาณ


ช่องที่ จูนไว้จะ display ขึ้นมา
 กดปุ่ม EXIT เพื่อ SAVE

การย้ายช่อง1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข0000
2.เลือก CHANNEL MANAGER กดOK
3.เลือกProgramm Edit กดOK
เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดok

วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่
ให้กับ D-fix OTA ( PSI )


1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข 0000


2.เลือก installation


3.เลือก Manual Scan


4.กดปุ่มเขียวเพื่อ ADD


5. หน้า Add Transponder
    จะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า    1. Frequency   = ? เช่น 03764    2. Symbol       = ? เช่น 05900    3. Polarization = ? เช่น HOR(ใส่ค่าให้ตรงเลือก OK แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง)


กด OK


กด OK
ช่องที่ จูนไว้จะ display ขึ้นมา
 กดปุ่ม EXIT เพื่อ SAVE
การย้ายช่อง1.กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข 0000
2.เลือก CHANNEL Organizer กดOK
เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดok

วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ S-STAR3   ( PSI )
1.เปิดช่อง 7 ที่ไม่มีภาพขึ้นมา
2.กดปุ่ม MENU แล้วใส่รหัส 1234
3.เลือก TRANSPONDER SETTING แล้วกด OK
4.เลือก EDIT TRANSPONDER แล้วกด OK
        กดOKที่ BBTV CH7
        TRANSPONDER NAME = BBTV CH7
        LNB FREQUENCY        = 05150
        SCAN MODE                = FREE+CA
        DOWN FREQUENCY    = 03764
        SYMBOL RATE            = 05900
        POLARITY                    = H
        22kTONE                      = ON
        DISEQC                        = LNB1
        0/12V                            = OFF

กดปุ่มลูกศรชี้ลง เลื่อน HILIGHT มาที OK แล้วกดปุ่ม OK
ถ้าภาพมาแล้วให้
กดปุ่มEXIT 3ครั้ง แล้วเครื่องจะขึ้นคำว่า SAVING DATA


วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ D-Move premium OTA ( PSI )1.กดปุ่ม MENU เลือกTransponder Edit                 
   แล้วกดปุ่ม OK2.เลือกมาที่ Add แล้วกด OK3. หน้า Add New TP
   จะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า    1. Frequency   = ? เช่น 03764
    2. Symbol       = ? เช่น 05900
    3. Polarization = ? เช่น HOR
    ***ที่ FEC เลือกให้เป็น AUTO ***
        (ใส่ค่าให้ตรงแล้วกดปุ่ม OK )4.เลือก Search แล้วกดปุ่ม OK
   ที่Only FTA channels search เลือกYES.

   ข้อสังเกตถ้าใส่ค่าของ Transponderถูกต้อง
   ที่ตำแหน่งของ Level และ Qualityจะมีเปอร์เซ็นขึ้นช่วงการ Searching
กรณีที่ชองที่ท่านต้องการ Search มาแล้ว
ท่านสามารถย้ายลำดับช่องได้โดยการ
กดปุ่มMENU เลือกมาที่ Channel Edit


วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ NO1.mini  ( Dynasat )


1.กดปุ่ม MENU ใส่เลข 8888   เลือก Add channel แล้วกดปุ่ม OK


2.หน้า Add Channel   เลือก Add TP แล้วกด OK


 3.หน้า Add TP    ที่ TP Frequency กด OK ใส่ 03764 กด OK
    ที่ Symbol Rate กด OK ใส่ 05900 กด OK
    ที่ Polarily เลือกให้เป็น H
   ใส่ค่าให้ตรงแล้วเลือก SAVE แล้วกด OK
    เลื่อน hilight มาที่ Search เลือก Free กด OK


 4. หน้า Searching     เมื่อ receiver scan ช่องได้แล้ว
     กด Exit 2 ครั้ง ช่องที่เรา scan จะขึ้นมา


  วิธีการย้ายลำดับช่องรายการ1.กดปุ่ม MENU,ใส่เลข 8888,2.เลือก TV Channel แล้วกด OK3.เลื่อน hilight มาที่ช่องการจะย้ายลำดับ4.กดเลข 2 ที่รีโมท แล้วใส่ 88885.ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง ลากไปยังลำดับที่
   ต้องการแล้วกดปุ่ม OK 2 ครั้ง


วิธีจูน TRANSPONDER ช่องใหม่ให้กับ F1  ( Dynasat )1.กดปุ่ม MENU ใส่เลข 8888 เลือก Add channel      
   แล้วกดปุ่ม OK2.หน้า Add Channel
   เลือก Add TP แล้วกด OK 3. หน้า SAT/TP Add and Edit     ที่TP Number กด > จนกระทั่งที่ตำแหน่ง
     ของTP Frequency และ TP Symbol
     เปลี่ยนเป็นตัวเลข 00000 และ 00000
     -TP Frequency    = ? เช่น 03764
     -TP Symbol        = ? เช่น 05900
     -TP POlarity         = ? เช่น HOR      ที่ Use TP เลือก Yes (Check signal)
      แล้วกดปุ่ม MENU เพื่อ Save and Exit
      เลือก มาที่ Channel Search กด OK 4.หน้า Channel SearchSearch Mode เลือก TransponderSearch FTA Only เลือก Yes TP Number คือ TP ล่าสุดที่เราตั้งค่าไว้เลื่อน hilight มาที่ Search Mode กด OK 5. หน้า Searc Progressภายหลังจากที่ Scan ช่องได้แล้ว receiverจะ Savihg data โดยอัตโนมัต 
การย้ายลำดับช่อง 1.กดปุ่ม MENU  เลือก TV Guide กดปุ่ม OK  กดเลข 7 ใส่ 0000 กด OK

                               
                                  ตารางความถี่ช่อง C-BAND ไทยคม 2&5  และ C-BAND MOVE.
                                 
                                  
ความถี่ช่อง3    frequency   = 3967
                                                      
symbolrate = 4551
                                                       polality       = H

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น