วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ดาวเทียมที่รับได้ในเขตประเทศไทย

ดาวเทียมที่รับได้ในเขตประเทศไทย


องศา
ชื่อดาวเทียม
หมายเหตุ
ขนาดจาน
169.0°E INTELSAT 2
 รับได้บางพื้นที่
7-10 ฟุต
166.0°E INTELSAT 8
รับได้บางพื้นที่
6-10 ฟุต
148.0°E Measat 2
C/KU - Band
-
146.0°E Agila 2
C/KU - Band
-
Telstar 18
C - Band
-
134.0°E Apstar 6
C - Band
-
128.0°E JCSAT 3
C - Band
-
Sinosat 3 
C - Band
-
122.2°E AsiaSat 4
C - Band
-
120.0°E Thaicom 1A
C - Band
-
Chinasat 6 B
C - Band
-
Palapa C2
C - Band
-
Sinosat 1
C - Band
-
Telkom 1
C - Band
-
AsiaSat 3S
C - Band
-
AsiaSat 2
C - Band
-
NSS 6
KU - Band
-
Insat 3A
C - Band
-
Measat 1
C/KU - Band
-
ST 1
C - Band
-
ChinaStar 1
C - Band
-
Insat 2E , Insat 3B
C - Band
-
Thaicom 2 , Thaicom 3
C/KU - Band
-
Telstar 10
C/KU - Band
-
ABS1
C/KU - Band
-
Insat 3C
C - Band
-
INTELSAT 7/10
C - Band
-
Eutelsat W5
Ku-Band
-
NSS 703
รับได้บางพื้นที่
10 ฟุต
Brdr C/3/4
รับได้บางพื้นที่
10 ฟุต

ช่องรายการที่รับ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยูกับสถานีส่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น